Site Overlay

Rustikální roubenky

Prohlédněte si fotografie již realizovaných projektů, aby jste mohli lépe pochopit smysl naší práce a případně se i inspirovat. RealizaceRustikální roubenky

Rustikální roubenky

Vítáme Vás na stránkách Rustikální Roubenky.cz

Zabýváme se zejména citlivými rekonstrukcemi historických objektů jako jsou roubené či hrázděné domy, kostely či hospodářské objekty.

Naše práce vychází vždy z původní stavby. Snažíme se o maximální zachování původního rázu budovy – dožité prvky dřevěných konstrukcí nahrazujeme prvky novými, které svými rozměry a užitými tesařskými spoji věrně kopírují prvky původní. Chceme, aby naše práce byla řemeslně autentická a zároveň estetická. Krom řemeslných rekonstrukcí se zabýváme i vestavbami interiérů pro obytné účely – i k nově vestavovaným prostorám přistupujeme s vysokými nároky na řemeslo i estetiku.

Snažíme se o předložení obrazu venkova, který vychází ze života člověka 21. století, ale je v řemeslné a estetické kontinuitě s původními stavbami tak, aby zapadaly do krajinného rázu českého venkova, ale ne na úkor člověka a jeho potřeb pro život, práci a odpočinek…

Jedná se o budoucí tvář našeho kraje, ve kterém sdílíme společný prostor My všichni.