Site Overlay

Kryštofovo Údolí, čp. 15

Historický dům z období kolem r. 1770 – jádro domu ještě starší – prochází celkovou rekonstrukcí. Základní výměna roubení ve světnicové části, dále bylo opraveno či zcela vyměněno hrázdění v patrové části domu. Bylo nutno nahradit i rozvalené zdivo v korunách zdí včetně kleneb okenních nik. Bylo navráceno překládané bednění kopírující původní z r. 1880.

Před rekonstrukcí