Site Overlay

Kryštofovo Údolí, čp. 17

Tento historický dům jež byl druhotně mnohokrát přestavován pochází z období kol. r. 1600. Většina konstrukcí v destruovaném stavu. V zadní části domu bylo nutno přestavět část rozvalených zdí včetně ostění a kleneb. Na korunu zdi byla postavena zcela nová konstrukce roubeného věnce a krokví. Zadní část domu opatřena novým štítem. Zároveň došlo k úplnému přeroubení bočního křídla z r. 1804. Dům je stále ve fázi hrubých staveb a čeká na další obnovu.

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci