Site Overlay

Václavice – stodola

Tato typická cihelná pilířová stodola z počátku 20. stol. byla zrekonstruována do původní podoby. Bylo třeba nahradit uhnilé části konstrukcí protézami a některé prvky doplnit novými. Zároveň došlo k pokládce nového bednění a instalaci dvou nových štítů se štítovými vraty.

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci